Kvällar tillsammans

Kvällar tillsammans

med Stefan Alldén


Stefan Alldén har akademisk beteendevetarexamen som komplement till sina andliga erfarenheter ur verkliga livet. Han har bland annat författat boken

~ I Stefans Namn ~ där han lägger grunden för att på djupet utforska det mänskliga lidandet.


Det är nödvändigt att förstå hur lidandet uppstår, för att vi överhuvudtaget skall kunna bli av med det, säger Stefan. Han har även myntat begreppet känsloskap för han menar att vetenskapen behöver en motpol för att vi ska kunna förstå oss på människan fullt ut. Känsloskap, menar han, är en ny plattform för att tillsammans med vetenskapen möjliggöra en ny typ av seende, där människans hälsa är det centrala fokuset.


För att kunna prata om den vardagliga hälsan på ett enkelt och neutralt sätt, samt att integrera den andliga förståelsen i vardagslivet har han nu skapat dessa torsdags-kvällar med samlingsrubriken ”Kvällar tillsammans”. Rubrikerna på de olika tillfällena nedan, är ingångar för att prata om det vi alla lever i till vardags. Den vardag som påverkar människans hälsa i alla åldrar oavsett samhällsposition.


*    *    *    *    *


20/9 -   Känsloskap / Vetenskap - Vad är skillnaden och hur kan de samspela?

4/10 -   Beteenden - Hur uppstår dom?

18/10 - Relationer - Hälsosamma och ohälsosamma?

8/11 -   Källor för information - Vad möjliggör och vad hindrar oss?Var:     Mannerflets Plats 3A, Borås (Ljusstrålens lokaler)

När:    18:30 - ca 20:00

Hur:    Platsbokning via mail eller sms.

Inträde: 100:- Kontant eller swish (se nummer nedan)Väl mött!


www.medmanniskan.se  stefan@medmanniskan.se  mobil 0738-087044Information

Ljusstrålen

Mannerfelts Plats 3a

(Regementet) Borås

mob.tfn: 0708- 75 23 53

e-mail: erika@ljusstralen.se

Bankgiro: 5973-5753

Företaget innehar F-skattebevis och ansvarsförsäkring. Jag tillämpar sekretess och tystnadsplikt.

Copyright © Ljusstrålen